Trang chủ » Tài liệu tham khảo

Mục: Tài liệu tham khảo

STT
Văn bản
Thông tin ban hành
Liên kết
2

Ngày ban hành: 31/05/2022
Cơ quan ban hành: UBND huyện Quảng Điền

4

Ngày ban hành: 05/05/2022
Cơ quan ban hành: Phòng Tài nguyên và Môi trường - UBND thành phố Huế

5
6

Ngày ban hành: 25/03/2022
Cơ quan ban hành: UBND huyện A Lưới.

9

Ngày ban hành: 17/02/2022
Cơ quan ban hành: UBND huyện Phú Lộc.

10

Ngày ban hành: 31/12/2021
Cơ quan ban hành: Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam, WWF-Việt Nam

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam