Trang chủ » Văn bản pháp lý

Mục: Văn bản pháp lý

STT
Văn bản
Thông tin ban hành
Liên kết
4

Ngày ban hành: 17/11/2020
Cơ quan ban hành: Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam.

8

Ngày ban hành: 01/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam