Trang chủ » Văn bản pháp lý » Trung ương

Mục: Trung ương

STT
Văn bản
Thông tin ban hành
Liên kết
1

Ngày ban hành: 17/11/2020
Cơ quan ban hành: Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam.

4

Ngày ban hành: 31/12/2015
Cơ quan ban hành: BỘ Y TẾ, BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

7

Ngày ban hành: 28/11/2013
Cơ quan ban hành: Quốc Hội nước CHXHCN VN

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam