Trang chủ » Tài liệu tham khảo » Báo cáo » Hiện trạng quản lý chất thải rắn và phân loại rác tại nguồn tại Tp. Huế

Hiện trạng quản lý chất thải rắn và phân loại rác tại nguồn tại Tp. Huế

 • array(1) {
   [0]=>
   array(15) {
    ["ID"]=>
    int(684)
    ["key"]=>
    string(19) "group_63bb07e823fea"
    ["title"]=>
    string(23) "Tài liệu tham khảo"
    ["fields"]=>
    array(0) {
    }
    ["location"]=>
    array(2) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      array(3) {
       ["param"]=>
       string(9) "post_type"
       ["operator"]=>
       string(2) "=="
       ["value"]=>
       string(7) "wpdmpro"
      }
      [1]=>
      array(3) {
       ["param"]=>
       string(13) "post_taxonomy"
       ["operator"]=>
       string(2) "=="
       ["value"]=>
       string(20) "wpdmcategory:bao-cao"
      }
     }
     [1]=>
     array(2) {
      [0]=>
      array(3) {
       ["param"]=>
       string(9) "post_type"
       ["operator"]=>
       string(2) "=="
       ["value"]=>
       string(7) "wpdmpro"
      }
      [1]=>
      array(3) {
       ["param"]=>
       string(13) "post_taxonomy"
       ["operator"]=>
       string(2) "=="
       ["value"]=>
       string(26) "wpdmcategory:tai-lieu-khac"
      }
     }
    }
    ["menu_order"]=>
    int(0)
    ["position"]=>
    string(6) "normal"
    ["style"]=>
    string(7) "default"
    ["label_placement"]=>
    string(3) "top"
    ["instruction_placement"]=>
    string(5) "label"
    ["hide_on_screen"]=>
    string(0) ""
    ["active"]=>
    bool(true)
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["show_in_rest"]=>
    int(0)
    ["_valid"]=>
    bool(true)
   }
  }
  
  Ngày ban hành 31/12/2021
 • Cơ quan ban hành Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam, WWF-Việt Nam
 • Phiên bản
 • Kích Thước Tập Tin 5 MB
 • Tải về (399)
Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam