Trang chủ » Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị hành chính: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Các nội dung được quản lý bởi Tỉnh Thừa Thiên Huế

TP. Huế khởi động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Việc thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) sẽ góp phần tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, giảm nguy cơ phát tán chất thải nguy hại và nâng cao chất lượng môi trường sống; nâng cao […]

Thành phố Huế: Triển khai lắp đặt gần 470 thùng phân loại chất thải rắn

Xây dựng) – Dự án “Huế – Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Huế (Thừa Thiên – Huế) triển khai lắp đặt 468 thùng phân loại chất thải rắn tại 156 điểm công […]

Thừa Thiên – Huế: Tập huấn về phòng, chống rác thải nhựa

UBND huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên – Huế) vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban quản lý Dự án Huế – Đô thị giảm nhựa miền Trung tổ chức Hội nghị tập huấn về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện. Với chủ […]

Thừa Thiên – Huế: Triển khai dự án đô thị giảm nhựa

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có Quyết định số 2467/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Huế – Đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn […]

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam