Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Thừa Thiên – Huế: Triển khai dự án đô thị giảm nhựa

Thừa Thiên – Huế: Triển khai dự án đô thị giảm nhựa

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có Quyết định số 2467/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Huế – Đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tài trợ.

Với số tiền viện trợ cho tổng Dự án hơn 65 tỷ động, Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Huế – Đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam” hướng đến mục tiếu đến năm 2024, TP. Huế trở thành Đô thị giảm nhựa với 70% chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu gom, xử lý và đẩy mạnh thu hồi rác tái chế từ bãi chôn lấp.

Ảnh minh họa: Mô hình thu gom rác thải sinh hoạt bằng xe điện

Đến năm 2030, hệ thống các dòng sông, hệ sinh thái khu vực đất ngập nước trên địa bàn TP. Huế sẽ được bảo vệ khỏi ô nhiễm rác thải nhựa thông qua việc tham gia vào Chương trình Đô thị giảm nhựa và sự tham gia tích cực của các bên liên quan chính từ các khối công – tư, tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương.

Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2021 – 2024, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 – Khởi động Dự án, sẽ nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải rắn, trong đó tập trung vào rác nhựa tại TP. Huế làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động cho giai đoạn 2; TP. Huế ký cam kết đưa Huế trở thành Đô thị giảm nhựa. Giai đoạn 2 – Triển khai Dự án, sẽ hỗ trợ chính quyền TP. Huế triển khai Kế hoạch hành động, đưa Huế trở thành đô thị giảm nhựa; Nhu cầu tiêu dùng và lượng rác thải nhựa được giảm bởi các nhóm mục tiêu; Nâng cao tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận với dịch vụ thu gom rác thải ở các khu vực mục tiêu; Cải thiện tỷ lệ tái chế rác thải trong nhóm các bên liên quan chính tại địa bàn Dự án; Cải thiện chất lượng quản lý bãi rác trong địa bàn dự án.

Nguồn: http://tapchimoitruong.vn/

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam