Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Thành phố Huế: Triển khai lắp đặt gần 470 thùng phân loại chất thải rắn

Thành phố Huế: Triển khai lắp đặt gần 470 thùng phân loại chất thải rắn

Xây dựng) – Dự án “Huế – Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Huế (Thừa Thiên – Huế) triển khai lắp đặt 468 thùng phân loại chất thải rắn tại 156 điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

Dự án “Huế – Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam khởi động vào năm 2021 với mong muốn giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường tự nhiên vào năm 2024. Dự án đã đồng hành với UBND thành phố Huế triển khai chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn nhằm giảm thiểu lượng rác thải phát sinh, tăng tỷ lệ tái chế, tiết kiệm tài nguyên và góp phần làm cho Huế xanh, sạch, sáng hơn.

Thùng màu cam chứa chất thải nguy hại, thùng màu xám chứa rác thuỷ tinh và thùng màu trắng chứa rác tái chế, tái sử dụng.

Chương trình đã lắp đặt 468 thùng phân loại chất thải rắn tại 156 điểm công cộng ở 23 phường, xã trên địa bàn thành phố Huế. Các vị trí và số lượng các điểm lắp đặt sẽ được tiếp tục triển khai và hoàn thành trong năm 2023 cho toàn địa bàn thành phố Huế với kỳ vọng đưa Huế trở thành Đô thị giảm nhựa tại Việt Nam đến năm 2024.

Theo đó, chất thải rắn sinh hoạt được các hộ gia đình phân loại thành 3 nhóm chính, bao gồm: Nhóm chất thải nguy hại; nhóm chất thải tái chế, tái sử dụng như rác thủy tinh và các loại rác tái chế còn lại và nhóm chất thải còn lại.

Nhóm chất thải nguy hại và nhóm chất thải tái chế, tái sử dụng, các hộ gia đình mang đến các điểm lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại ở 156 vị trí lắp đặt trên địa bàn thành phố Huế. Theo đó, thùng màu cam chứa chất thải nguy hại, thùng màu xám chứa rác thuỷ tinh và thùng màu trắng chứa rác tái chế, tái sử dụng.

Những thùng phân loại chất thải rắn được lắp đặt tại 156 điểm công cộng ở 23 phường, xã trên địa bàn thành phố Huế.

Những loại rác nguy hại được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế thu gom và vận chuyển bằng xe chuyên dụng theo tần suất tối thiểu 6 tháng/lần và đột xuất theo khối lượng thực tế. Rác tái chế thủy tinh và rác tái chế, tái sử dụng được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo tần suất tối thiểu 01 tuần/lần. Nhóm chất thải còn lại vẫn được thu gom theo thường lệ.

Dự án “Huế – Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” đã phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức lớp tập huấn cho các cán bộ nòng cốt tại các phường, xã hướng dẫn cách thức phân loại rác tại nguồn và giảm thiểu rác thải nhựa. Dự án mong muốn đến năm 2024, Huế sẽ trở thành Đô thị giảm nhựa với 70% chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý, đồng thời rác tái chế từ bãi chôn lấp được đẩy mạnh thu hồi.

Theo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, hiện nay đơn vị đang đồng hành với thành phố Huế triển khai chuẩn bị tốt các cơ sở hạ tầng, như phương tiện vận chuyển, nhà máy và nguồn lực để thu gom, xử lý chất thải, phân loại rác phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Xây dựng kế hoạch phân chia thời gian, tần suất thu gom từng nhóm chất thải hợp lý; bố trí phương tiện thu gom, vận chuyển đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam