Trang chủ » CSDL khảo sát và đánh giá » Chất thải rắn sinh hoạt » Dự thảo tổng hợp số liệu về CTR Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

Cơ sở dữ liệu

Tra cứu dữ liệu

Dự thảo tổng hợp số liệu về CTR Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

Xuất dữ liệu

[th_ctr2002] Biểu mẫu tổng hợp thông tin, dữ liệu về chất thải rắn (CTR) được thu gom và vận chuyển đi xử lý dành cho Phòng Tài nguyên – Môi trường cấp Huyện, Thị xã và Thành phố Huế.

array(1) {
 [54]=>
 array(14) {
  [1669563558574]=>
  int(4680)
  [1669563649282]=>
  int(4000)
  [1669563650133]=>
  float(85.47)
  [1670473082992]=>
  int(0)
  [1670473083572]=>
  int(0)
  [1670473084064]=>
  NULL
  [1669563650642]=>
  int(0)
  [1669563651356]=>
  NULL
  [1670431221964]=>
  int(0)
  [1670431054550]=>
  NULL
  [1670431397193]=>
  int(1)
  [1669563651884]=>
  string(29) "Dữ liệu chưa chính xác"
  [1669563652397]=>
  string(29) "Dữ liệu chưa chính xác"
  [1669563652913]=>
  string(29) "Dữ liệu chưa chính xác"
 }
}
Mã trườngTên trườngĐơn vị tínhTỉnh Thừa Thiên HuếHuyện A Lưới
101Tổng khối lượng CTR phát sinhtấn/năm99704680
101_1Tổng khối lượng CTR được thu gomtấn/năm111334000
101_2Tỷ lệ thu gom%85.4785.47
101_3Tổng khối lượng Rác thải nhựa phát sinhtấn/năm00
101_4Tổng khối lượng Rác thải nhựa được thu gomtấn/năm00
101_5Tỷ lệ thu gom Rác thải nhựa%0
102_1Tổng khối lượng CTR được phân loại tại nguồntấn/năm00
dvcc002_3Tổng số phường, xãSố phường/xã0
102_1_1Tổng số lượng phường, xã có phân loại rác tại nguồnSố phường/xã00
102_1_2Tỷ lệ số phường, xã có phân loại rác tại nguồn%Dữ liệu chưa chính xác
102_2_1Lượng CTR tái chế, tái sử dụng (trừ Rác thải nhựa)tấn/năm1.91
102_3_1Lượng Rác thải nhựa tấn/năm0Dữ liệu chưa chính xác
102_4_1Lượng CTR nguy hạitấn/năm0Dữ liệu chưa chính xác
102_5_1Lượng CTR còn lại (hữu cơ và các loại khác)tấn/năm1Dữ liệu chưa chính xác
Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam