Cơ sở dữ liệu

Tra cứu dữ liệu

Dự thảo QLCTR A Lưới 2022

Xuất dữ liệu

[dvcc2022] Thông tin đơn vị cung cấp

Mã trườngTên trườngĐơn vị tínhGiá trị
2Dân số của địa bànkhẩu13000
3Tỉ lệ hộ tiếp cận dịch vụ thu gom%0
4Tống số phường/xãsố phường/xã0

[ctr002] Biểu mẫu thu thập thông tin, dữ liệu về chất thải rắn (CTR) được thu gom và vận chuyển đi xử lý dành cho Phòng Tài nguyên – Môi trường cấp Huyện, Thị xã và Thành phố Huế.

Mã trườngTên trườngĐơn vị tínhGiá trị
100Hệ số phát sinh CTRkg/người/ngày0
101Tổng khối lượng CTR phát sinhtấn/năm4680
101_1Tổng khối lượng CTR được thu gomtấn/năm4000
101_2Tỷ lệ thu gom chất thải rắn%85.47
101_3Tổng khối lượng Rác thải nhựa phát sinhtấn/năm0
101_4Tổng khối lượng Rác thải nhựa được thu gomtấn/năm0
101_5Tỷ lệ thu gom Rác thải nhựa%0
Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam