Trang chủ » CSDL khảo sát và đánh giá » Chất thải rắn sinh hoạt » Chất thải rắn 2018 huyện A Lưới

Cơ sở dữ liệu

Tra cứu dữ liệu

Chất thải rắn 2018 huyện A Lưới

Xuất dữ liệu

[dvcc2022] Thông tin đơn vị cung cấp

Mã trườngTên trườngĐơn vị tínhGiá trị
2Dân số của địa bànkhẩu0
3Tỉ lệ hộ tiếp cận dịch vụ thu gom%0
4Tống số phường/xãsố phường/xã0

[ctr002] Biểu mẫu thu thập thông tin, dữ liệu về chất thải rắn (CTR) được thu gom và vận chuyển đi xử lý dành cho Phòng Tài nguyên – Môi trường cấp Huyện, Thị xã và Thành phố Huế.

Mã trườngTên trườngĐơn vị tínhGiá trị
100Hệ số phát sinh CTRkg/người/ngày0
101Tổng khối lượng CTR phát sinhtấn/năm2372.5
101_1Tổng khối lượng CTR được thu gomtấn/năm1869.5
101_2Tỷ lệ thu gom chất thải rắn%78.8
101_3Tổng khối lượng Rác thải nhựa phát sinhtấn/năm0
101_4Tổng khối lượng Rác thải nhựa được thu gomtấn/năm0
101_5Tỷ lệ thu gom Rác thải nhựa%0
Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam