Trang chủ » Cấp tỉnh » Cấp huyện

Cấp quản lý: Cấp huyện

Các nội dung được quản lý với cán bộ cấp huyện trở lên

Thành phố Huế: Triển khai lắp đặt gần 470 thùng phân loại chất thải rắn

Xây dựng) – Dự án “Huế – Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Huế (Thừa Thiên – Huế) triển khai lắp đặt 468 thùng phân loại chất thải rắn tại 156 điểm công […]

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam