Trang chủ » Văn bản pháp lý » Địa phương » Quy hoạch quản lý chất rắn tỉnh TTH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch quản lý chất rắn tỉnh TTH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • array(1) {
   [0]=>
   array(15) {
    ["ID"]=>
    int(638)
    ["key"]=>
    string(19) "group_63b7b360bcfc7"
    ["title"]=>
    string(20) "Văn bản pháp lý"
    ["fields"]=>
    array(0) {
    }
    ["location"]=>
    array(3) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      array(3) {
       ["param"]=>
       string(9) "post_type"
       ["operator"]=>
       string(2) "=="
       ["value"]=>
       string(7) "wpdmpro"
      }
      [1]=>
      array(3) {
       ["param"]=>
       string(13) "post_taxonomy"
       ["operator"]=>
       string(2) "=="
       ["value"]=>
       string(28) "wpdmcategory:van-ban-phap-ly"
      }
     }
     [1]=>
     array(2) {
      [0]=>
      array(3) {
       ["param"]=>
       string(9) "post_type"
       ["operator"]=>
       string(2) "=="
       ["value"]=>
       string(7) "wpdmpro"
      }
      [1]=>
      array(3) {
       ["param"]=>
       string(13) "post_taxonomy"
       ["operator"]=>
       string(2) "=="
       ["value"]=>
       string(23) "wpdmcategory:trung-uong"
      }
     }
     [2]=>
     array(2) {
      [0]=>
      array(3) {
       ["param"]=>
       string(9) "post_type"
       ["operator"]=>
       string(2) "=="
       ["value"]=>
       string(7) "wpdmpro"
      }
      [1]=>
      array(3) {
       ["param"]=>
       string(13) "post_taxonomy"
       ["operator"]=>
       string(2) "=="
       ["value"]=>
       string(23) "wpdmcategory:dia-phuong"
      }
     }
    }
    ["menu_order"]=>
    int(0)
    ["position"]=>
    string(6) "normal"
    ["style"]=>
    string(7) "default"
    ["label_placement"]=>
    string(3) "top"
    ["instruction_placement"]=>
    string(5) "label"
    ["hide_on_screen"]=>
    string(0) ""
    ["active"]=>
    bool(true)
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["show_in_rest"]=>
    int(0)
    ["_valid"]=>
    bool(true)
   }
  }
  
  Ngày ban hành 23/06/2016
 • Cơ quan ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Phiên bản
 • Kích Thước Tập Tin 447.33 KB
 • Tải về (487)

Theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh TT Huế.

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam