Trang chủ » Văn bản pháp lý » Luật

Mục: Luật

Luật Bảo vệ môi trường 2020

Luật số: 72/2020/QH14 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam.

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam