Trang chủ » Văn bản pháp lý » Hiến pháp

Mục: Hiến pháp

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Hiến pháp này được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013. Điều 63, Chương 3 : Bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên …

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam